Arbeidserfaring, utdanning/kurs og utvikling

Min store lidenskap i livet er program­mering, grafisk design og IT generelt. Da er jeg jo heldig å ha hobbyen min som jobb.

Jobber i dag for Pictura Norman på NAV-tiltak, der jeg jobber i et fagmiljø innen grafisk design. Målet er å få en god referanse og gå på kurs som øker kompetansen innen web- og grafisk design.

Arbeidserfaring

Grafisk- og web-design

Har de siste 10 årene har jeg brukt mye tid til å lære meg web- og grafisk design og har god erfaring med Adobe InDesign, Photoshop og Illustrator.
Database og programmering

Jeg har vært heldig å fått være med på å bygge opp to store databaser i Norge

Bedriftsdatabasen og
Trumfkortet
Instruktør

Jobbet som instruktør innen IT for NAV, Ringnes og Oslo kommune.
IT-koordinator

I tillegg til jobb, så er jeg IT-koordinator i Ryggforeningen Nedre Romerike. Ansvarlig for brosjyrematriell, webside og kurs.

Norasonde og Pictura Normann
I fjor begynte jeg hos Norasonde i Lillestrøm på et jobbsøk-kurs. De hjalp meg med å begynne hos Pictura Norman og arbeidstrening (40% - to dager i uka) innen grafisk design.

Jeg føler at jeg har vært veldig heldig, siden jeg har har begynt hos Pictura og kan jobbe i en drømmejobb. Tidligere har jeg jobbet med IT og programmering. De siste ti årene, mens jeg var ufør, så har jeg brukt mye tid på kompetanseheving i mange av programmene i Adobe-pakka.

Utdanning og kurs
Mens jeg er på arbeidstrening skal gå en del kurs. Har akkurat blitt ferdig med Grunnkurs InDesign og planlegger videre å øke kompetansen innen grafisk design (typografi - fargesammensetning - Layout og komposisjon).

Utvikling
Jeg har en del mål og delmål jeg ønsker å oppnå. Første målet var å starte med arbeidstrening og det har jeg nå klart. Videre fremover skal jeg gå flere kurs innen grafisk design og sluttmålet er å få en 100% stilling.